Authors Year of Publication Tittel
E.Andrea Kvi Hustad 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
U.E. Hammervold; R. Norvoll; R.W. Aas; H. Sagvaag 2019 Post-incident review after restraint in mental health care -a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention. A scoping review.
T.E. Johansen; K.H. Helliesen 2019 Psykiatriambulanse Oslo 2020-en prosjektbeskrivelse
A. Syse 2019 Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - Mere juss og mindre fag?
A. Syse 2018 Store endringer i psykisk helsevernloven
H.K. Stuen; A. Landheim; J. Rugkåsa; R. Wynn 2018 Responsibilities with conflicting priorities: a qualitative study of ACT providers' experiences with community treatment orders
R. Wynn 2018 Involuntary admission in Norwegian adult psychiatric hospitals: a systematic review
E. Storli 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
L.Pernille B. Johnsen 2018 Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?
N.Christine Simensen 2018 Hvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet
H.K. Stuen; A. Landheim; J. Rugkåsa; R. Wynn 2018 How clinicians make decisions about CTOs in ACT: a qualitative study
T.L. Husum; M.H. Hem; R. Pedersen 2018 En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester
O.Gjerløw Aasland; T.L. Husum; R. Førde; R. Pedersen 2018 Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien
J. Rugkåsa; O. Nyttingnes; T.Breines Simonsen; J.Šaltytė Benth; B. Lau; H. Riley; M. Løvsletteng; T.B. Christensen; A.T.Andersen Austegard; G. Høyer 2018 The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?
K.Kise Haugland; T. Røstbakken 2018 God fagutøvelse hindrer ikke overgrep
P.B. Pedersen; W.D. Eide 2018 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2016
T.L. Husum 2018 "A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care
A.C. Pawlica 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
M. Rehman 2018 Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.
T. Berge; K.Sunniva Bjøntegård; P. Ekern; M. Furan; N.Inge Landrø; G.J.Sølvbe Larsen; K. Osnes; I. Selvaag; A.Helene Vedlog 2018 Coercive mental health care – dilemmas in the decision-making process
K.Voll Joakimsen; I.Julie Kristiansen 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
O. Nyttingnes 2018 Patients' experience of Coercion in Mental Health Care
E.J. Svendsen 2018 Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study
B.Henning Østenstad; C. Adolphsen; E. Naur; H.S. Aasen 2018 Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten
A. Furre 2018 Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway
E.Margrete N. Karagøz 2018 Bostedsløse pasienter og tvungent psykisk helsevern - En kvalitativ studie av vedtaksansvarliges erfaringer
F.H.I. Folkehelseinstituttet 2018 Systematisk kartleggingsoversikt: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern
M. Storvik 2017 Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern
T. Kjærvik 2017 Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
E.H. Martinsen; B.M. Weimand; R. Pedersen; R. Norvoll 2017 The silent world of young next of kin in mental healthcare
I. Joa; K. Hustoft; L.G. Anda; K. Brønnick; O. Nielssen; J.O. Johannessen; J.H. Langeveld 2017 Public attitudes towards involuntary admission and treatment by mental health services in Norway
L.H. Myklebust; K. Sørgaard; R. Wynn 2017 How mental health service systems are organized may affect the rate of acute admissions to specialized care: Report from a natural experiment involving 5338 admissions
E.H. Martinsen; B.M. Weimand; R. Pedersen; R. Norvoll 2017 Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?
S.Klæbo Reitan; A.S. Helvik; V. Iversen 2017 Use of mechanical and pharmacological restraint over an eight-year period and its relation to clinical factors
K.H. Paasche 2017 Etablering av tvungent psykisk helsevern - et menneskerettslig perspektiv
M.K. Brun; T.L. Husum; R. Pedersen 2017 Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk litteraturgjennomgang
B. Molewijk; A. Kok; T. Husum; R. Pedersen; O. Aasland 2017 Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study
S. Dunseth 2017 Kan man forsvare selvmord? En diskusjon om rasjonelle selvmord i psykisk helsevern
R. Norvoll; M.H. Hem; R. Pedersen 2017 The Role of Ethics in Reducing and Improving the Quality of Coercion in Mental Health Care
K. Røtvold; R. Wynn 2017 How involuntary admission might have been avoided: An interview study of referring general practitioners
R. Pedersen; P. Nortvedt; E. Ribe; D. Keeping 2017 Etikk i psykiske helsetjenester
A.R. Pasareanu; J.K. Vederhus; A. Opsal; Ø. Kristensen; T. Clausen 2017 Mental distress following inpatient substance use treatment, modified by substance use; comparing voluntary and compulsory admissions
T.Egil Viblemo; A. Syse; F. Ellingsen; L.Oscar Olsen; S. -Bragdø-Ellenes 2017 Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak
K. Hustoft; T.K. Larsen; K. Brønnick; I. Joa; J.O. Johannessen; T. Ruud 2017 Voluntary or involuntary acute psychiatric hospitalization in Norway: A 24 h follow up study
B. Stensrud 2016 Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff - A qualitative study
M.H. Hem; E. Gjerberg; T.L. Husum; R. Pedersen 2016 Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review
A. Syse 2016 Psykisk helsevernloven med kommentarer
R. Førde; R. Norvoll; M.H. Hem; R. Pedersen 2016 Next of kin’s experiences of involvement during involuntary hospitalization and coercion
T.B. Terkelsen; I.B. Larsen 2016 Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward: Dialogue and ethics of care as contributions to combating difficult situations
I. Syse; R. Førde; R. Pedersen 2016 Clinical ethics committees – also for mental health care? The Norwegian experience

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no