Forfattere År Tittel
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Pedersen, R.; Norvoll, R. 2017 Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?
Midré, M. 2001 Individuell frihet og statlig paternalisme – om bruk av tvang innen psykisk helsevern
Molewijk, B.; Engerdahl, I.S.; Pedersen, R. 2016 Two years of moral case deliberations on the use of coercion in mental health care: Which ethical challenges are being discussed by health care professionals?
Molewijk, B.; Kok, A.; Husum, T.; Pedersen, R.; Aasland, O. 2017 Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study
Myklebust, L.; Sorgaard, K.; Wynn, R. 2014 Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study
Norby, E.E. 2009 Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed
Nordberg, L.K.B. 2011 Suicidalitet og tvang. Juridiske og etiske aspekter ved bruk av tvang overfor suicidale pasienter.
Norvoll, R.; Hem, M.H.; Pedersen, R. 2017 The Role of Ethics in Reducing and Improving the Quality of Coercion in Mental Health Care
Orefellen, H.J. 2011 Frihet fra psykiatrisk tvang? Det menneskerettslige vern mot frihetsberøvelse og tvangsbehandling i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Paasche, K.H. 2017 Etablering av tvungent psykisk helsevern - et menneskerettslig perspektiv
Pawlica, A.C. 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
Pedersen, R.; Nortvedt, P.; Ribe, E.; Keeping, D. 2017 Etikk i psykiske helsetjenester
Risa, H. 2005 Tvingende nødvendig?
Rosenqvist, R. 2009 Rettspsykiatri
Skorpen, A.; Øyen, C. 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
Storvik, M. 2017 Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern
Storvik, M. 2009 Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet
Svindseth, M.F.; Dahl, A.A.; Hatling, T. 2007 Patients’ experience of humiliation in the admission process to acute psychiatric wards
Syse, A. 2002 Tvang og tilsyn i private hjem
Syse, A. 2006 Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no