Forfatter Year of Publication Tittel
Helsedirektoratet 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
Helsedirektoratet 2010 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009
Helsedirektoratet 2014 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013
Helsedirektoratet 2012 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2011
Helsedirektoratet 2016 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2014
Marit Helene Hem 2014 Ethical challenges in connection with the use of coercion: a focus group study of health care personnel in mental health care
Marit Helene Hem 2015 Evaluating clinical ethics support in mental healthcare: a systematic literature review
Marit Helene Hem 2016 Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review
Kari Henriksen 2004 Når omsorgen tvinger seg på - Kunsten å stige ned fra den høye hesten: en studie av sykepleieres fortellinger om etisk vanskelige situasjoner i møte med tvangsinnlagte pasienter i akuttpsykiatriske avdelinger
S. Heskestad 2008 Brukerstyrte kriseinnleggelser ved alvorlig psykisk lidelse
Geir Hjemås 2011 Geografiske forskjeller i tvangsinnleggelser : tvang i psykisk helsevern
Bjørn Hofmann 2007 Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse
Holst, Ø 2020 Samfunnsvernets begrensninger: En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern
Jan Stensland Holte 2001 "Som en livbøye i et opprørt hav…" Skjerming - teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring.
Jan Stensland Holte 2000 Skjerming : teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring
Thor Egil Holtskog 2011 Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.
Kjetil Horn 2007 Pasienttilfredshet etter opphold i psykiatrisk døgnpost
Bente Hustad 2015 Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?
Elena Andrea Kvistad Hustad 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
Kjetil Hustoft 2017 Voluntary or involuntary acute psychiatric hospitalization in Norway: A 24 h follow up study
Kjetil Hustoft 2013 Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry
Tonje Lossius Husum 2009 Menneskerettigheter i psykisk helsevern (Human rights in mental health care).
Tonje Lossius Husum 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Tonje Lossius Husum 2018 En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester
Tonje Lossius Husum 2018 "A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care
Tonje Lossius Husum 2011 Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway
Tonje Lossius Husum 2010 A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: Patient, staff and ward characteristics.
Tonje Lossius Husum 2010 Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in psychiatric acute wards
Tonje Lossius Husum 2008 The Staff Attitude to Coercion Scale(SACS): Reliability, validity and feasibility.
Georg Høyer 2002 Lærebok i rettspsykiatri
Georg Høyer 2002 Paternalism and autonomy: A presentation of a Nordic study on the use of coercion in the mental health care system
Georg Høyer 2016 Herman Wedel Major – personen, legen og reformatoren
Georg Høyer 1985 Tvangsinnleggelser og tvangsretensjon i psykiatriske institusjoner-en sammenligning av regelverk og praksis i de skandinaviske land
Georg Høyer 2016 Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern – Herman Wedel Majors nyskapning
Georg Høyer 1986 Tvungent psykisk helsevern i Norge
Georg Høyer 2008 Involuntary hospitalization in contemporary mental health care. Some (still) unanswered questions.
Georg Høyer 2000 On the justification for civil commitment
Georg Høyer 1991 Bruk av tvangsmidler i norske psykiatriske institusjoner
Georg Høyer 1994 Utviklingen av tvangsmiddelbruk i norske psykiatriske institusjoner
Knut Ivar Iversen 2009 Rates for civil commitment to psychiatric hospitals in Norway. Are registry data accurate?
Valentina Cabral Iversen 2011 Clinical differences between immigrants voluntarily and involuntarily admitted to acute psychiatric units: a 3‐year prospective study
Iversen, IK 2020 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern
Knut Ivar Iversen 2002 Perceived coercion among patients admitted to acute wards in Norway
Valentina Iversen 2004 Differences in acute psychiatric admissions between asylum seekers and refugees
Knut Ivar Iversen 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards
Knut Ivar Iversen 2008 Coercion in the delivery of mental health services in Norway
Elin Ustvedt Jensen 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
Bak Jesper 2012 Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries
Inge Joa 2017 Public attitudes towards involuntary admission and treatment by mental health services in Norway
Joakimsen, Kine Voll 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no