Forfatter Year of Publication Tittel
Ingrid Hjulstad Johansen 2012 Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study
Aina Ryttersveen Johansen 2009 Omsorg under rammen av tvang
Johansen, TE 2019 Psykiatriambulanse Oslo 2020-en prosjektbeskrivelse
Ingrid Hjulstad Johansen 2012 How Norwegian casualty clinics handle contacts related to mental illness: A prospective observational study
Line Pernille Bjørnstad Johnsen 2018 Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?
Leif Johnsen 2007 A systematic intervention to improve patient information routines and satisfaction in a psychiatric emergency unit
Henriette Kaasa 2010 Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.
Kalseth, B 2019 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2017
Kalseth, B 2019 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2018
Karagøz, Eli Margrete Nielsen 2018 Bostedsløse pasienter og tvungent psykisk helsevern - En kvalitativ studie av vedtaksansvarliges erfaringer
Kiperberg, R 2020 Autonomi og menneskeverd i møte hos tvangsutsatte mennesker
Kjellin, Lars 2006 Differences in perceived coercion at admission to psychiatric hospitals in the Nordic countries
Thea Kjærvik 2017 Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
Maria Knutzen 2013 Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?
Maria Knutzen 2011 Characteristics of Psychiatric Inpatients Who Experienced Restraint and Those Who Did Not: A Case-Control Study
Maria Knutzen 2007 Association between patients’ gender, age and immigrant background and use of restraint—A 2-year retrospective study at a department of emergency psychiatry
Maria Knutzen 2005 Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse
Maria Knutzen 2010 Tvangsmiddelbruk er ikke behandling
Maria Knutzen 2012 Mechanical and pharmacological restraints in acute psychiatric wards — Why and how are they used?
Maria Knutzen 2001 Bruk av tvangsmidler i en psykiatrisk akuttavdeling årene 1994-1999
Maria Knutzen 2013 Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards
Ragnfrid Eline Kogstad 2009 Protecting mental health clients' dignity — The importance of legal control
Ragnfrid Eline Kogstad 2011 In defence of a humanistic approach to mental health care: recovery processes investigated with the help of clients; narratives on turning points and processes of gradual change
Ragnfrid Kogstad 2014 The Knowledge Concealed in Users' Narratives, Valuing Clients' Experiences as Coherent Knowledge in Their Own Right
Hanan Koleib 2010 Skjerming og brukermedvirkning i psykiatrien
Gunn Helen Kristiansen 2013 Drøm i våken tilstand
Rune A. Kroken 2009 Treatment of schizophrenia with antipsychotics in Norwegian emergency wards, a cross-sectional national study
Kvistad, H Elena Andrea 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
Dag Øystein Langerud 2011 Omfanget av tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern 2007-2009
Reidar Larsen 2019 Å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
Larsen, Øivind 2002 Kulturelt akseptabel tvang
Maria Grastveit Larsen 2014 Bruk av tvang i psykiatrisk helseteneste
Inger B Larsen 2013 Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff
Elisa Legernes 2016 En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse
Lindefjeld, RMEW 2020 Hva styrer bruk av tvang?
Linvåg, Mia Ormseth 2020 Tvang og makt i akuttpsykiatrien
Geir F Lorem 2014 Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.
Geir F Lorem 2014 Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern
Geir F Lorem 2013 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
Geir F Lorem 2014 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
Knut J. Lunde 2008 Hva kan norsk psykiatri lære av Italia?
Løvsletten, M. 2016 Prevalence and management of patients with outpatient commitment in the mental health services
Løvsletten, M. 2020 Cooperation in the mental health treatment of patients with outpatient commitment
Maria Løvsletten 2014 Tvang i eget hjem
Løvsletten, M. 2020 Outpatient commitment in mental health services from a municipal view
Fa Jun Ma 2014 Tvungent Psykisk Helsevern. Rettssikkerhet og menneskerettigheter ved bruk av tvang i det psykisk helsevern
Hanna Christine Julie Mantila 2019 Utforsket pasienters opplevelse av tvang
Elin Håkonsen Martinsen 2017 The silent world of young next of kin in mental healthcare
Elin Håkonsen Martinsen 2017 Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?
Elin Håkonsen Martinsen 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no