Forfatter Year of Publication Tittel
Juan Robbie Mathisen 2002 Rapport fra Gjennombruddsprosjekt psykiatri
Mattson, Åse L. 2012 A qualitative exploration of how health care workers in an inpatient setting in Norway experience working with patients who self-injure
Markus Midré 2001 Individuell frihet og statlig paternalisme – om bruk av tvang innen psykisk helsevern
Bert Molewijk 2016 Two years of moral case deliberations on the use of coercion in mental health care: Which ethical challenges are being discussed by health care professionals?
Bert Molewijk 2015 Dealing with ethical challenges: a focus group study with proessionals in mental health care
Bert Molewijk 2017 Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study
Molnes, Bernt Marius G. 2019 ''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)
Gunnar Morken 2008 Non-adherence to antipsychotic medication, relapse and rehospitalisation in recent-onset schizophrenia
Lars Henrik Myklebust 2012 Factors of importance to involuntary admission
Myklebust, Lars 2014 Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study
Lars Henrik Myklebust 2017 How mental health service systems are organized may affect the rate of acute admissions to specialized care: Report from a natural experiment involving 5338 admissions
Ida Kvalheim Nerås 2010 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
Ewa Ness 2016 Reduksjon av tvangsinnleggelser fra legevakt
Trygve Nissen 2013 Physical Restraint and Near Death of a Psychiatric Patient
Elin Elisabeth Norby 2009 Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed
Lena Kristine Bugge Nordberg 2011 Suicidalitet og tvang. Juridiske og etiske aspekter ved bruk av tvang overfor suicidale pasienter.
Jan Norum 2012 Admission and stay in psychiatric hospitals in northern Norway among Sami and a control group. A registry-based study
Jan Norum 2012 Compulsory and voluntary admission in psychiatric hospitals in northern Norway 2009–2010. A national registry-based analysis
Reidun Norvoll 2016 Exploring the views of people with mental health problems' on the concept of coercion: Towards a broader socio-ethical perspective
Reidun Norvoll 2008 Det er nå det begynner! – Hovedrapport fra prosjektet ”Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus” (BAT)
Reidun Norvoll 2008 Delrapport 1. Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus – en presentasjon av internasjonal og nasjonal litteratur.
Reidun Norvoll 2007 Det lukkede rom : bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter
Reidun Norvoll 2015 Skjerming i akuttpsykiatrien
Reidun Norvoll 2017 The Role of Ethics in Reducing and Improving the Quality of Coercion in Mental Health Care
Reidun Norvoll 2011 Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.
Olav Nyttingnes 2018 Patients' experience of Coercion in Mental Health Care
Olav Nyttingnes 2011 Omfang, utvikling og geografisk variasjon i bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge.
Olav Nyttingnes 2007 Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999
Solvor Olaisen 2012 Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien
S. Opjordsmoen 2010 A 2‐year follow‐up of involuntary admission’s influence upon adherence and outcome in first‐episode psychosis
Opsal, Anne 2019 Readiness to change among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders
Anne Opsal 2011 Substance abuse in patients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study
Anne Opsal 2013 Involuntarily admitted patients with substance use disorders
Anne Opsal 2016 Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders
Hege Jeanette Orefellen 2011 Frihet fra psykiatrisk tvang? Det menneskerettslige vern mot frihetsberøvelse og tvangsbehandling i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Solveig Osborg Ose 2014 Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV), 20. november 2012
Kristin Hærnes Paasche 2017 Etablering av tvungent psykisk helsevern - et menneskerettslig perspektiv
Pasareanu, Adrian R. 2017 Mental distress following inpatient substance use treatment, modified by substance use; comparing voluntary and compulsory admissions
Adrian R. Pasareanu 2016 Improved drug-use patterns at 6 months post-discharge from inpatient substance use disorder treatment: results from compulsorily and voluntarily admitted patients
Adrian R. Pasereanu 2015 Quality of life improved following in-patient substance use disorder treatment
Pawlica, Anja C 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
Reidar Pedersen 2017 Etikk i psykiske helsetjenester
Karen Louise Pedersen 2008 Pårørendes opplevelse av politiassistert tvangsinnleggelse i psykiatrisk institusjon
Pedersen, P.D. 2015 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2015
Pedersen, P. B. 2018 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2016
Pingvinen 2013 Tvang i hjemmet
Marius Prytz 2019 "It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment
Magne Brekke Rabben 2019 Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978
Rabben, Magne Brekke 2020 Humanitet, kontroll og tvang: Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, 1895–1978
Rabben, Magne Brekke 2019 Humanitet, kontroll og tvang ved Kriminalasylet 1895–1915

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no