Forfatter Year of Publication Tittel
Rabben, Magne Brekke 2020 Tvangsmidler i norsk psykiatri ca. 1900–1950
Raknerud, Kristin 2020 Hvordan kan sykepleier redusere opplevelsen av tvang til pasienter med schizofreni under skjerming i psykiatrisk enhet?
Ramdal, Sigrid Caroline Skaug 2013 Gjennom underkastelse mot selvstendighet
Ramstad, HS 2019 En diskusjon om fenomenet tvang og hvilke tiltak som medvirker til en reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern
Memona Rehman 2018 Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.
Reitan, Solveig Klæbo 2017 Use of mechanical and pharmacological restraint over an eight-year period and its relation to clinical factors
Henriette Riley 2014 ‘When coercion moves into your home’ – a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in Norway
Henriette Riley 2016 When coercion moves into your home. A study of outpatient commitment in Northern Norway
Henriette Riley 2019 Out-patient commitment order use in Norway: incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study
Hanne Risa 2005 Tvingende nødvendig?
Roaldset, J. O. 2013 Can lipid analysis help identify repeatedly violent patients after discharge from acute psychiatry?
John Olav Roaldset 2010 Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit
Ole Herman Robak 1997 Tvangsinnleggelser i psykiatrien
Randi Rosenqvist 2009 Rettspsykiatri
Rotvold, K. 2014 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors' experiences of being pressured
Jorun Rugkåsa 2018 The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?
Torleif Ruud 2019 Hva er skjerming? Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern
Siv Helen Rydheim 2012 Tvangsinnleggelser som praksis kan ikke fortsette
Siv Helen Rydheim 2012 Egne erfaringer med tvang i psykisk helsevern : en artikkel om tvangsproblematikk sett fra et brukerperspektiv
Siv Helen Rydheim 2013 Viktige stemmer
Rø, Marit 2012 Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern
Ketil Røtvold 2015 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors’ experiences of being pressured
Ketil Røtvold 2017 How involuntary admission might have been avoided: An interview study of referring general practitioners
Ketil Røtvold 2016 Involuntary psychiatric admission: how the patients are detected and the general practitioners’ expectations for hospitalization. An interview-based study
Kariann Olsen Salte 2015 Forverringskriteriet i psykisk helsevernloven – strenge lovgiverintensjoner, liberal domstolspraksis?
Sandholm, Kjetil 2014 Pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse - En kvalitativ undersøkelse av pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse til tvungent psykisk helsevern.
Anna Vattekar Sandvoll 2019 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern
Seberg, Adrian Wangberg 2020 A liberating music therapy. A qualitative study on music therapy in the meeting with Norwegian compulsory mental healthcare
Sebergsen, K. 2014 Being in a process of transition to psychosis, as narrated by adults with psychotic illnesses acutely admitted to hospital
Ida Cecilie Holten Sem 2019 Tvungent psykisk helsevern - med hovedvekt på psykisk helsevernloven § 3-3
SIFER 2014 Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012
Natalie Christine Simensen 2018 Hvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet
Gill Surjit Singh 2007 Bruk av tvangsmidler i en akutt avdeling. Kan kartlegging av bruk av tvangsmidler være grunnlagsmateriale for å bedre psykiatrisk sykepleie til pasienter i en akutt krise og dermed bidra til å redusere bruken av tvangsmidler?
Skorpen, F. 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
Aina Skorpen 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
Skorpen, F. 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
Helle Therese Stangstuen 2015 Min stemme ble ikke hørt. Opplevelse av krenkelser hos pasienter i psykisk helsevern og følger for deres identitet - en kvalitativ undersøkelse.
Stavenes, Katrina Øvsthus 2013 Tvangsmedisinering i psykiatrien. Adgangen til tvangsmedisinering etter phlsvl. § 4-4
Steenfeldt-Foss, Henrik Horverak 2015 Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1
Bjørn Stensrud 2016 Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff - A qualitative study
Bjørn Stensrud 2015 “Life on Hold”: A Qualitative Study of Patient Experiences with Outpatient Commitment in Two Norwegian Counties
Stensrud, B. 2016 "Care or control?": a qualitative study of staff experiences with outpatient commitment orders
Stensrud, B. 2015 'Responsible, but Still not a Real Treatment Partner': A Qualitative Study of the Experiences of Relatives of Patients on Outpatient Commitment Orders
Stokmo, Hege 2014 Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team
Emilie Storli 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
Marius Storvik 2017 Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern
Marius Storvik 2009 Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet
Stuen, HK 2018 Responsibilities with conflicting priorities: a qualitative study of ACT providers' experiences with community treatment orders
Stuen, HK 2019 Community Treatment Orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of patients, care providers and responsible clinicians
Stuen, Hanne Kilen 2015 Increased influence and collaboration: a qualitative study of patients’ experiences of community treatment orders within an assertive community treatment setting

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no