Forfattere År Tittel
Husum, T.L.; Norvoll, R. 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Husum, T.L. 2011 Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway
Høyer, G. 2008 Involuntary hospitalization in contemporary mental health care. Some (still) unanswered questions.
Høyer, G. 2000 On the justification for civil commitment
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.C. 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards
Iversen, K.I. 2008 Coercion in the delivery of mental health services in Norway
Joakimsen, K.Voll; Kristiansen, I.Julie 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
Johnsen, L.; Øysæd, H.; Børnes, K.; Moe, T.J.; Haavik, J. 2007 A systematic intervention to improve patient information routines and satisfaction in a psychiatric emergency unit
Kjærvik, T. 2017 Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
Knutzen, M.; Bjørkly, S.; Eidhammer, G.; Lorentzen, S.; Mjøsund, N.H.; Opjordsmoen, S.; Sandvik, L.; Friis, S. 2013 Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards
Koleib, H. 2010 Skjerming og brukermedvirkning i psykiatrien
Kroken, R.A.; Johnsen, E.; Ruud, T.; Wentzel-Larsen, T.; Jørgensen, H.A. 2009 Treatment of schizophrenia with antipsychotics in Norwegian emergency wards, a cross-sectional national study
Larsen, I.B.; Terkelsen, T.B. 2013 Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff
Lorem, G.F.; Hem, M.H.; Molewijk, B. 2014 Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.
Lorem, G.F.; Frafjord, J.S.; Steffensen, M.; wang, C.E.A. 2014 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
Lorem, G.F.; Frafjord, J.S.; Steffensen, M.; wang, C.E.A. 2013 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
Mantila, H.Christine; Johnson, T.; Nyttingnes, O.; Hammer, J. 2019 Utforsket pasienters opplevelse av tvang
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Norvoll, R. 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care
Myklebust, L.; Sorgaard, K.; Wynn, R. 2014 Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study
Norvoll, R.; Husum, T.L. 2011 Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no