Forfattere År Tittel
Norvoll, R. 2008 Delrapport 1. Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus – en presentasjon av internasjonal og nasjonal litteratur.
Nyttingnes, O.; Husum, T.L. 2011 Omfang, utvikling og geografisk variasjon i bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge.
Olaisen, S.; Østmo, A.M. 2012 Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien
Prytz, M.; Harkestad, K. 2019 "It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment
Rabben, M.Brekke; Thomassen, Ø. 2019 Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978
Ramdal, S.C.S. 2013 Gjennom underkastelse mot selvstendighet
Sandvoll, A.Vattekar 2019 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern
Skorpen, A.; Øyen, C. 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
Stensrud, B.; Hoyer, G.; Granerud, A.; Landheim, A.S. 2015 'Responsible, but Still not a Real Treatment Partner': A Qualitative Study of the Experiences of Relatives of Patients on Outpatient Commitment Orders
Stokmo, H.; Ness, O.; Bor, M.; Sommer, M. 2014 Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team
Storli, E. 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
Svendsen, E.J. 2018 Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study
Svindseth, M.F.; Dahl, A.A.; Hatling, T. 2007 Patients’ experience of humiliation in the admission process to acute psychiatric wards
Svindseth, M.F.; Nøttestad, J.A.; Dahl, A.A. 2010 A study of outcome in patients treated at a psychiatric emergency unit
Svindseth, M.F.; Nøttestad, J.A.; Wallin, J.; Roaldset, J.O.; Dahl, A.A. 2008 Narcissism in patients admitted to psychiatric acute wards: its relation to violence, suicidality and other psychopathology
Svindseth, M.F. 2010 A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units
Sørgaard, K.W. 2004 Patients’ perception of coercion in acute psychiatric wards. An intervention study
Tande, M.L. 2012 Tvang som ressurs?
Terkelsen, T.B.; Larsen, I.B. 2012 Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand. Erfaringer fra feltarbeid
Terkelsen, T.B. 2010 Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no