Forfattere År Tittel
Hammervold, U.E.; Norvoll, R.; Vevatne, K.; Saagvaag, H. 2020 Post-incident reviews-a gift to the Ward or just another procedure? Care providers' experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study
Hansen, M.Berg 2012 Usikkert hvordan tvangsbruk kan reduseres
Hansen, T.Elisabeth 2015 Hvordan kan sykepleiere bidra til redusert bruk av tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?
Hatling, T. 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
Hatling, T. 2002 Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern
Hauge, I. 2020 Sykepleier-pasient-relasjonens betydning for bruk av tvang hos rettspsykiatriske pasienter
Helsedirektoratet, 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
Helsedirektoratet, 2010 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009
Helsedirektoratet, 2011 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010
Helsedirektoratet, 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
Helsedirektoratet, 2012 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2011
Holte, J.S. 2000 Skjerming : teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring
Holtskog, T.E. 2011 Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.
Hustad, E.Andrea Kvi 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
Husum, T.L.; Bjørngaard, J.H.; Finset, A.; Ruud, T. 2010 Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in psychiatric acute wards
Husum, T.L. 2011 Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway
Husum, T.L.; Finset, A.; Ruud, T. 2008 The Staff Attitude to Coercion Scale(SACS): Reliability, validity and feasibility.
Husum, T.L.; Norvoll, R. 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Husum, T.L.; Bjørngaard, J.H.; Finset, A.; Ruud, T. 2010 A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: Patient, staff and ward characteristics.
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.C. 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no